Nyhetsarkiv

2020-02-28

Februari nyhetsbrev

2019-09-29

Höstnyheter

2019-04-09

April - vårtider

2019-03-10

Gotland i Malmö

2019-02-10

Mässtider

2018-12-07

Decembertider

KRAV - Certifikat för Gotland Whisky

Vi har nu vårt certifikat enligt EKOLOGISK & KRAV-produktion,  dokumenterat och uppsatt inom glas och ram på kontorsväggen.

-----

Beslut om certifikat gällande EU:s förordningar om ekologisk produktion och KRAVs regler, samt godkänd kontroll

Kontroll avseende ekologisk produktion fastställd i Rådets förordning (EG) nr 834/2007 och Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008, samt KRAV- certifierad produktion, är gjord 2015-05-01 .

Kontrollrapporterna är granskade och godkända. Verksamheten bedöms uppfylla regelverket och nytt certifikat är utfärdat och är giltigt till och med 2017-06-30

-----

 

Gotland Whisky • Sockerbruket 622 54 Romakloster • Tel: +46 498 27 29 00 • Mail: info@gotlandwhisky.se