Nyhetsarkiv

2021-05-19

Nyhetsbrev maj 2021

2020-02-28

Februari nyhetsbrev

2019-09-29

Höstnyheter

2019-04-09

April - vårtider

2019-03-10

Gotland i Malmö

2019-02-10

Mässtider

2018-12-07

Decembertider

Årsstämman 2014

Stämman hölls den 25 juni 2015 i Sockerbrukets lokaler. Den var välbesökt som vanligt med drygt femtio aktieägare på plats.

Mötet valde Håkan Onsjö till ordförande för stämman och han klarade snabbt av formalia. Avgående styrelseledamot Ilse Hallgren ersattes av Paola Cederberg. I övrigt fick sittande styrelse fortsatt förtroende. 

Anders Stumle meddelade att den första versionen av Shareholders edition släppas till midsommar 2016. Förändringen av releasedatum beror bland annat på att livsmedelsverket påpekat att alla delar i en eventuell blandning måste vara fatlagrade minst i tre år. 

Efter stämman blev det provsmakning av en tvåårig "whisky". Samt rundvandring i så väl destilleriet som baren och lagret. 

Gotland Whisky • Sockerbruket 622 54 Romakloster • Tel: +46 498 27 29 00 • Mail: info@gotlandwhisky.se