Nyhetsarkiv

2020-02-28

Februari nyhetsbrev

2019-09-29

Höstnyheter

2019-04-09

April - vårtider

2019-03-10

Gotland i Malmö

2019-02-10

Mässtider

2018-12-07

Decembertider

Positivt utfall av emissionen

Höstens nyemission är avslutad. Emissionsförvaltarna på Mangold skall nu sammanfatta utfallet och distribuera aktierna till alla köpare. I väntan på de exakta siffrorna kan vi dock redan meddela att det preliminära resultatet pekar på drygt 2 miljoner - ett gott resultat.

I väntan de slutgiltiga siffrorna önskar vi alla aktieägare och Gotland Whisky vänner en god jul och ett gott nytt år.

Gotland Whisky • Sockerbruket 622 54 Romakloster • Tel: +46 498 27 29 00 • Mail: info@gotlandwhisky.se