Nyhetsarkiv

2020-02-28

Februari nyhetsbrev

2019-09-29

Höstnyheter

2019-04-09

April - vårtider

2019-03-10

Gotland i Malmö

2019-02-10

Mässtider

2018-12-07

Decembertider

Kallelse till årsstämma 28 juni kl. 14.00

Gotland Whiskys ordinarie årsstämma hålls torsdagen den 28 juni kl. 14.00 i bolagets lokaler i Roma Sockerbruk, Romakloster.

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde via mail till info@gotlandwhisky.se. Det går även bra att skicka anmälan till bolagets huvudkontor; Gotland Whisky AB, Sockerbruket, 622 54 Romakloster. Endast anmälda aktieägare har rätt att delta. Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2012-06-22 kl 13.00. För att få delta på stämman skall aktieägare vara upptagen i aktieboken senast 2012-06-18.

Gotland Whisky • Sockerbruket 622 54 Romakloster • Tel: +46 498 27 29 00 • Mail: info@gotlandwhisky.se