Verkställande direktör
 
Styrelsemedlem
Mattias Croon
 
mattias@gotlandwhisky.se
 
 
 

Styrelsemedlem
Anders Gottnersson

 
 

Styrelsemedlem
Anders Gahne

 

 
 

Styrelsemedlem
Johnny Nilsson

 
 

Styrelseordförande
Christer Roslund

christer@gotlandwhisky.se

 

 
 
Styrelsemedlem
Anders Stumle
 
0707 678686
 
Stumle@gotlandwhisky.se
 
 

Styrelsesuppleant
Jesper Tohmo

jesper@gotlandwhisky.se

 
 

Revisor
Per Gardelin, Grant Thornton Visby.

 

Gotland Whisky • Sockerbruket 622 54 Romakloster • Tel: +46 73-596 37 57 • Mail: info@gotlandwhisky.se