Policy för hantering av personuppgifter enligt GDPR

 

GDPR: betyder General Data Protection Regulation. Det är EU:s dataskyddsförordning som gäller i europa unionens länder från och med den 25 maj 2018.

Dina personuppgifter
Gotland Whisky AB vet hur viktigt det är med integritet för våra aktieägare och övriga som kan beröras och vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Gotland Whisky AB utför all hantering av personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och EUs integritetslagstiftning GDPR.

Personuppgiftsansvar
Gotland Whisky AB:s styrelse är ansvarig för behandlingen av alla berörda personuppgifter.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om detta kan du kontakta styrelsen via mailadressen styrelsen@gotlandwhisky.se eller genom att fylla i och skicka ditt meddelande via formuläret under menyn ”Om oss” (länk till sidan).

Insamling av personuppgifter

Vad en personuppgift är
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Hur vi samlar in personuppgifter
Gotland Whisky AB samlar in personuppgifter genom vårt aktieägarregister som Euroclear AB centralt ansvarar för, men vi samlar även in uppgifter direkt från dig. Ett par gånger per år uppdaterar vi våra aktielistor mot de som Euroclear sammanställer.

Hantering och lagring av personuppgifter

Gotland Whisky AB:s rättsliga grund att behandla dina personuppgifter
Gotland Whisky AB behandlar dina personuppgifter lagenligt.

Utskick, hantering, publicering och lagring
När du är aktieägare i Gotland Whisky AB använder vi dina personuppgifter för att kunna hantera olika tjänster och för att kunna skicka ut kallelser och/eller information som berör dig. Sådana utskick sker vanligtvis till den e-postadress som har lämnats i samband med din registrering eller som du personligen har överlämnat till oss, det kan även förekomma att utskick sker via brev eller SMS.

Vi lagrar dina uppgifter i vår databas för publicering på vår hemsida. Du och endast du som aktieägare kommer åt dessa uppgifter genom inloggning via Bank-ID. Där kan du se din privata beställningskod som behövs vid beställning av våra aktieägarutgåvor av Isle of Lime. Du kan även göra adressändringar, justera din mailadress och telefon.

Lagringstider
Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är aktieägare hos oss i Gotland Whisky AB, alternativt så länge som vi behöver för att uppfylla lagliga skyldigheter med dina personuppgifter.

Utlämning av personuppgifter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att Gotland Whisky AB skall kunna informera aktieägare och personer med intresse av Gotland Whisky AB:s produkter eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet som är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen.

Återkallelse av samtycke
Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via styrelsen@gotlandwhisky.se eller via kontaktformuläret under fliken "Om oss" (länk till sidan). Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattas av samtycket. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig
Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du genom Bank-ID inloggning på vår hemsida www.gotlandwhisky.se läsa alla uppgifter vi har sparade om dig.

Anders Gahne
Styrelseordförande Gotland Whisky

Gotland Whisky • Sockerbruket 622 54 Romakloster • Tel: +46 73-596 37 57 • Mail: info@gotlandwhisky.se