Pris från Kulinariska Gotland

 

Stort tack till Kulinariska Gotland för ett hedervärt pris.

Ett oväntat och överraskande pris delades ut den 6/12. Gotland Whisky var då inbjudna för att hålla en kortare dragning för styrelsen i Kulinariska Gotland. VD Anders Stumle och marknadschef Björn Pettersson blev dock helt ställda då det istället för föredrag blev prisutdelning.

Med motiveringen "Gotland Whisky AB har starkt bevisat ett nytt sätt att förädla gotländska råvaror och skapat ett lokalt "Livets vatten" tilldelades företaget Kulinariska Priset 2017.

Mycket roligt och extra skoj när juryn består av idel ädel krögare. Nio av öns krögare ligger bakom nätverket Kulinariska Gotland. De är: AMARILLO MAT & MALT, BAKFICKAN, GAMLA MASTERS, HOTEL STELOR, RESTAURANG BOLAGET, SMAKRIKE, SURFERS, VÄRDSHUSET LINDGÅRDEN samt ÖSTERDAHLS BRYGGA där själva prisutdelningen genomfördes.

Stort tack för priset. Att ni som dagligen jobbar med våra slutkunder tycker att vi gör ett bra jobb och att produkten säljer bra glädjer oss extra. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete. Tack!!!

Gotland Whisky • Sockerbruket 622 54 Romakloster • Tel: +46 498 27 29 00 • Mail: info@gotlandwhisky.se